Inrichting openbare ruimte & werkzaamheden op locatie

28 juni '22

Donderdag 30 juni start de verkoop van de 20 appartementen in Looierskwartier. Graag vertellen we je meer over de inrichting van de openbare ruimte en de werkzaamheden die binnenkort op locatie al gaan plaatsvinden.

image alt

Inrichting openbare ruimte

De gemeente Gilze en Rijen heeft al lange tijd de wens om van het Wilhelminaplein een volwaardig dorpsplein voor Rijen te maken. Een dorpsplein waar ruimte is voor ontmoeting en festiviteiten en dat omringd is door winkels en daghoreca met terras.

In een eerder stadium heeft de gemeente direct omwonenden via digitale informatiebijeenkomsten over de inrichting van het plangebied aan de noord, oost en zuidzijde van het gebouw en de aangrenzende openbare ruimte geïnformeerd. Inmiddels zijn deze plannen nader uitgewerkt in een zogenaamd inrichtingsplan openbare ruimte. De gemeente verwacht het ontwerp hiervan op korte termijn gereed te hebben, zodra hier meer informatie over is, delen wij dit ook via onze website.

De inrichting en aanleg van de openbare ruimte is indicatief weergegeven op de impressies omdat de definitieve inrichting nog niet bekend is.

image alt

Werkzaamheden op locatie

Naar verwachting starten de eerste bouwwerkzaamheden eind van het jaar. Ter voorbereiding hierop worden er binnenkort al diverse werkzaamheden in het plangebied uitgevoerd. Vanaf week 27 wordt o.a. het terrein aan de oostzijde van het Wilhelminaplein leeggehaald. De tijdelijke parkeerplaats welke daar nu gevestigd is, verdwijnt en de betonplaten worden afgevoerd. Daarnaast worden overige obstakels van het terrein verwijderd, waaronder de bosschages ten zuiden van de tuinen van de woningen aan de Marijkestraat 6 t/m 12. 

In week 27 wordt er ook een bodemonderzoek uitgevoerd naar niet gesprongen explosieven. Tijdens dit onderzoek kan geen gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen rondom het plangebied.

Naar verwachting gaat in week 29-31 de aanwezige bodemverontreiniging gesaneerd worden. Deze verontreiniging bevindt zich voor een groot deel in de zuidoost kant van het plangebied, onder andere onder de parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen aan de Prins Hendrikstraat. Deze parkeerplaatsen worden vanaf dat moment verwijderd en komen daarna niet meer terug totdat de nieuwe inrichting (na oplevering van het plan) gereed is.

De boom in het midden van het terrein is niet meer levensvatbaar en wordt op een later moment gekapt.

Plangebied Looierskwartier
  Start verkoopdatum
  Bekijk woningaanbod